Nieuws

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Klachten

Klachtenregeling Twentaccount AdviesBV

Mocht u aanmerkingen hebben op onze dienstverlening of op het handelen van een medewerker dan kunt u zich wenden tot Mevr. Ineke Nijhoff AA.

We gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden zorgvuldig beoordeeld, uw klacht of melding wordt vertrouwelijk behandeld.

Wanneer een klacht schriftelijk wordt ingediend dient deze ondertekend te zijn en ten minste bevatten uw naam en adresgegevens, dagtekening en een omschrijving van de klacht. U kunt uw schriftelijke klacht richten naar ons kantooradres met het opschrift “vertrouwelijk”.

Klachten die mondeling worden ingediend, worden op uw verzoek op schrift gesteld. Anoniem klagen is niet mogelijk.

Binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Tegelijkertijd ontvangt u nadere informatie over de verdere procedure van de klachtbehandeling.

“Wat u vanzelfsprekend vind, spreekt nog niet vanzelf”